Unione Esperantista Cattolica Italiana (UECI)Paĝo je dispono de la lokaj grupoj

Ĉi tiu paĝo estas je dispono de la lokaj grupoj de UECI
La respondeculo de ĉiu grupo rajtas peti spacon ĉi tie.

Estos zorgo de la retejestro enŝovi la senditajn tekstojn en la spacon dediĉitan al la grupo.