Revuo de al Notoj
2 Biblia Revuo 1970 1984 NeKompleta
2 Der esperantist 1975 1990 NeKompleta
3 Literatura Foiro 1970 2002 NeKompleta
7 Itala Esperanta Revuo 1926
NeKompleta
7 Itala Esperanta Revuo 1927 1931 Kompleta – Fotokopioj
5 Le lingue del mondo 1964 1978
6 Le lingue del mondo 1981 1985
8 Monato 1980 1998 NeKompleta
9 Paco 1957 1989
10 La Fonto

Vol. 1.2.3.4
11 La Fonto

Vol. 7.8.9.
12 La Fonto

Vol 15.16.17.18.
13 La Fonto


14 La Fonto


15 La Fonto


16 La Fonto


17 La Fonto


18 Norda prismo 1955 1972
19 Internacia Pedagogia Revuo


21 Kontakto


22 Eventoj


22 Eŭropa dokumentaro


22 Esperanto 2000


22 Esperanto 3000


22 Lingua verde


22 Planlingvistiko


22 Literatura Foiro


23 Kontakto 1990 2004 Fotokopioj
24 Homa korpo

Pluraj fotokopioj
25 Dio benu

23 eroj
25 Frateco

31 eroj
25 Eta gazeto

56 eroj
25 Franca E-sto

36 eroj
26 International lenguage revieu

14 eroj
26 Itinfo

Pluraj
26 Lingvo Internacia 1907 1913
26 Lingvo Internacia
1943
26 Brita E-sto

Pluraj
27 Tekstoj de ekzamenoj


28 Katolika Sento 1977 1984 Ciclostilita
28 Katolika Sento 1985 2002 Presita
29 Itala Esperanta Revuo 1964 1969
29 Itala Esperanta Revuo 1971 1979
29 Itala Esperanta Revuo 1980 2001
30 Katolika Sento 1956 1976
31 Imperia Centro de Romo – EIAR 1939 1941 Kungluitaj
31 ()Programmi radio RAI e Vaticana)


32 Informilano


32 Ilfoglio volante


33 Nica Literaturo 1955 1960
33 Notiziario Trentino Esperantista


33 Norvega E-isto


33 Norda Prismo


34 (Mons.LOngoni: Dokumnetoj-Libretoj)


35 Panorama (interlingua)


35 La Pirato 1935

35 Progreso (IDO)


35 Riveroj

24 kopie Orienta Japanio)
36 Vidya


36 Koncize


36 Kirenzeitung


36 Kulturaj Kajeroj


36 Kataluna E-isto


37 Koreujo (La Espero)


37 La juna Penso (la Colla)


37 Katalogo (filatelistoj)


38 (Ricette Fioroni)


39 Rivista interlingua


39 Rivivere


39 (Radikalaĵoj)


39 Starto (ĉeka)


39 Skotlando


39 Sennazieca


40 Tejo tutmonde


40 Tantano


40 Itinf


40 Ukraina stelo


40 Unu kaj ni


40 Unitario

lat.mod.
40 Uruguaja


40 Universal revuo


41 Restu en mia amo


42 Bultenoj KEC


43 La Milana Domo

Pluraj fotokopioj
44 Johana Antida Thouret

Traduko de G.Corrado
45 (Spritaĵoj)


46 Bultenoj KEC 1999


47 (Kantoj)


48 (Kanzonoj)


49 (Tondaĵoj el Ĵurnaloj)


50 (Tondaĵoj el Ĵurnaloj)


51 Esperanto (UEA) 1956 1967 Kompleta
51 Esperanto (UEA) 1972 1975 Kompleta
57 Esperanto (UEA) 1911 1925
57 Esperanto (UEA) 1930 1937
57 Esperanto (UEA) 1947

57 Esperanto (UEA) 1956 1977
57 Esperanto (UEA) 1958

58 Malnovaj libretoj


75 Hungara vivo 1961 1979
54 Hungara vivo 1980 1990
59 Esperanto (UEA) 1978 1987
63 Esperanto (UEA) 1988 1995
64 L'esperanto (FEI) 1996 2002
64 Quaderni

De 1 al 12
65 L'esperanto (FEI) 1984 1986
67 Esperanto (UEA) 1955 2002
60 L'esperanto (FEI) 1990 1995
61 L'esperanto (FEI) 1982 1983
61 L'esperanto (FEI) 1985

62 L'esperanto (FEI) 1915 1924 Fotokopioj
66 L'esperanto (FEI) 1960 1977
69 L'esperanto (FEI) 1987 1989
70 L'esperanto (FEI) 1978 1981
68 Bollettino CEM 1956 1969
68 Bollettino CEM 1984 1988
71 Bulteno KEC 1974 1979
71 Bulteno KEC 1984

72 Bulgara E-isto 1982 1988
72 Bulgario tursmaj informoj 1975 1984
72 (bulgaraĵoj)


73 Bulgario 1964

73 Nuntempa Bulgario 1957 1961
55 Budapeŝta informilo 1973 1975 1 numero
55 Budapeŝta informilo 1978
2 numeri
55 Budapeŝta informilo 1979 1990 Quasi completa
74 Hungara informilo


74 Hungara fervojisto


74 Hungara Heroldo


74 (Hungaraĵoj)


76 (Carteggi mons.LOngoni)


77 (Historiaj dokumentoj)


78 (Diversaj esperantaĵoj)


79 Heroldo 1974 2004
80 Heroldo 1980 1999 Duoblaĵoj
81 Firmaaj Propagandiloj

Fiat k a.
82 (E-libretoj)


83 Heroldo 1947 2005
84 Heroldo 1972 2000
85 Informa Bulteno (fervoiistoj) 1953 1973
85 Bulteno (Aŭstriaj fervoijstoj) 1975 1991
85 La Internacia fervoiisto 1978 1985
85 Italaj fervoiistoj 1978 1985
86 (Italaj libroj kaj revuoj)


87 (Religiaj libretoj)


88 (Politike maldestraj paperaĵoj)


89 Dokumentoj de katedro de E-o


90 (Fotokopioj de libroj fare de G.Corrado)


20 (Pra-Gramatikoj de Corrado)


91 (Fotokopioj de libroj fare de G.Corrado)


93 (Turismaj manlibroj)


94 (Turimaj faldfolioj)


95 (Manskribaĵoj)


96 (Kongreslibroj)


97 (Italaj libroj -ankaŭ pri religiaj temoj)


101 Notiziario E-ista 1982 1984
101 (Vortaretoj)


102 Juna amiko 1992 2003
102 Scienza revuo 1953 1961
102 Scienza revuo 1966 1969
102 Scienza revuo 1970 1976
102 Scienza revuo 1981 1991
103 Devoj de la homo

Multaj kopioj