Dosierujo Paperujo Titolo Kvanto Eldonloko Notoj


A1 1 Ateismo 2

2 Alumeto 7

3 Aŭstria E-o Revuo 22

4 The australian E-isto 12

5 Aŭto revuo
Belgujo Algluitaj
6 Argentina E-sto

Algluitaj
7 Asti verda stelo 8 Asti
8 The Amerikan Esperantist 11

A2 1 American Esperanto magazine 62

2 Alessandria


A-B 1 Ascoli Piceno (voce del centro E-sta)


2 Bolonja Informa Bulteno


3 Bulteno Ginevra (1927-1935)


4 Blinduloj 2

B 1 Pro Bliblia 2
Interlingua
2 Bibliografia gazeto 1

3 Belga E-isto


4 Brazila Katoliko


5 Brazila E-isto 21

6 Bulteno universala ligo 5

7 Bulteno ISAE 4

8 Brescia 4

B-C 1 Boletin (Hispanio) 33

2 Ĉinio – Tutmondaj sciencoj teknikoj


3 Cercasi una lingua mondiale


4 Centra bulteno 2

5 Concorde (Nica stelo)


6 Ĉekoslovaĥio bulteno 1

7 Cosmoglotta (universal union) 6

D 1 Dua jarcento Wien 11

2 Dumonata(Gremanio)

1909
3 Danubo

1911
4 Dia Regno


5 Datum bazo (komputilo)


6 Dumonata bulteno
Torino
7 Dialogo 5

8 De Amicis: milit-marŝado dum somero 1

9 Domo (la) 2

E1 1 Eta gazeto 7

2 Esperanto news


3 La Espero (Svenka) 3

4 Doktoro Esperanto

Verk. Anna Zamenof-Zaruski
5 Esperanto Notizie 5

6 Esperanta Heroldo 6

7 Esperanto praktiko 1

8 Eĥo (dana) 1

9 Esperanto nova sento (Argentina)

1919
10 Esperanto monthly (The)

1918
11 La Etulo
Parizo
12 Eŭska kverko


13 Esperanto Dokumenoj


14 Esperanto post
Germanio
15 Esperantisto Slovaka 1

16 Esperanto a Quarto Cagnino


E2 1 Esperanto gazeto 17 Beogrado
2 E-o Aktuell 11

3 Esperanto 11
En la Itala
4 Ekumenismo 31

5 Esperantisto slovaka 11

E3 1 Etnismo 4

2 Esperanto internacia


3 E-o Finlando 10

4 E-o en Azio 4

5 E-o en F.R.Germanio


6 E-o Diversaj


F 1 Flugila stelo 1
(stenografio)
2 Fokuso 1

3 Franca E-isto

1910-12
4 Franca Katolika Esper. 5

5 Forumo 12

6 Flavaj kajeroj 2

G 1 Germana E-o gazeto

1911
2 Germana E-isto

1912-13
3 Geografia revuo 2

4 Gej gazeto 2 Germanio
5 Gorizia informilo 2

G-H-I 1 Gazeto (la) 19

2 Germana E-a Revuo 2

3 Germana kanttrezoro de Erk 4

4 Homo kaj kosmo 6

5 Itala E-isto
Palermo 1910-11
6 Hrizonto sovieta Litovio 3

7 Horizonto 19

I1 1 Israela E-isto 23

2 Interligilo 20

3 Iran (ireio) 1

4 L'innovazione 4
Corso e-o Bollate
5 Internacia Ĵurnalisto 3

6 Informilo muzeo Vieno 3

7 IOE – gazeto 4

8 Internacia jura revuo 2

I2 1 Infor-oficejo
Torino
2 Inter-Afriko 1

3 Ist.Ital.Esper. 6 Alessandria
4 Inter ni
Krakovio 1931
5 Informilo flandra 15

6 Informilo flandra 3 Varsovio
7 Internaciisto 8

8 Interlingvistika informa servo 9

9 Internacia radio revuo

1926
L1 1 Lingua nostra 11

2 Latino america memuaro


3 La lanterno 2

4 La lingua internazionale 3

5 Ligilo 8 Brazilo
6 Litova stelo 5

7 Literaturo
Anglio 1919
8 Lampiro 15 brazilo
9 Laŭte 2

L2 1 Laŭrino 1

2 Latvia E-o


3 Literatura informilo 5
1925
4 Lumo 4 Canado
5 Literatura maondo 5

6 Laŭkazaj novaj leteroj 23

7 Lingua verde 35

L-M 1 Lombarda e-isto 58

2 La movado 3
1911-13
3 Mello-skribaĵoj


M 1 Monda karoselo 4

2 Monda kulturo 13

3 Monda merkato 2

4 Monata cirkulero 10

5 Migranto (la) 18

6 Malta (mezmara stelo) 4

7 Matematiko translimen


8 Milana e-isto 1

9 Militrezistanto (la) 1

N 1 Neo 10

2 Nederlando koncize 1

3 Naturista vivo 1

4 Nedelanda Katoliko 1

5 Nia bulteno 9 Portugalo
6 Nova civito 1

7 Nova epoko 10
1930
8 Kontribuoj al la norma esperantologio 1

9 Nov-zelanda E-isto 10

O 1 Oomoto 21

2 Ondo de E-o (la)

1912-13
3 Orienta e-isto 1

4 Ovo
Zagrebo
5 Oekumenisces 25

O-P 1 Okcident Germana Revuo


2 Oficiala gazeto esperantista

1911-13
3 Penseo 33

P 1 Pola E-isto

1957-72
2 Pola E-isto

1911-31
3 Portugala revuo

1913
4 Portugala informilo


5 Prometeo 5

6 Planteto 2

7 Paranaa (lingvo) 2
Lingvo
R-S 1 Rusio 1

2 Revio E-o internacia 1

3 Rivista italiana di esperanto 16
30aj jaroj
4 Rivista italiana di esperanto 7
1962-63
5 Revuo 1
1922
6 Rok gazet 7

7 La suno hispana

1913
S1 1 SER (Sviza E-o Revuo) 22

2 Sviza E-o Societo 12

3 Sekso kaj egaleco 11

4 Survoje 3

5 Simpozio 1 Brasilo
6 Skandinava e-isto 1

S2 1 Scienca bulteno 19

2 Sud Afriko (bona esp.) 17

3 Slovaka (Esperantisto) 2

4 Skolta Heroldo 7
1927
5 Scienca mondo 2

6 SAT amikaro 1

7 Sano 2 Ĉeĥio
8 SEI (Spiritisma Esper.) 4

9 Sud francia stelo 1

10 Semajno 1

S3 1 Spegulo (la)

1951-53
2 La suno pacifika 1

3 Socialisto (la) 47

4 Speciala cirkulero 13

5 Skola mondo (la) 35

T 1 Torino grupo


2 Totemo (la) 1 Kanado
3 Torino babilas 5

4 Tutmonde 5 Hispanio
5 Teamo de TEJO (la)


6 Tutmonda espero

1910
7 Tornistro (la) 2

8 Tiĉina informilo 11

9 Terorismo 1

10 Teozofia espero

1926
V 1 Verona E-o 10
1972
2 Vicenza E-o 7
1980
3 Vorto (la) 1

4 Vasfalias flugfolioj 43

5 Velo 7

6 Venezuela stelo 11

7 Vojo vero vivo 21

8 Valore educativo scuole 1

9 Viduzie 4

10 Vieno IEM 1

V-K 1 Vietnamio

1961
2 Verda steleto


3 Voĉo de handikapuloj


4 vorto (la) 1

5 Vietnamio informado


6 Verda kolombo (la) 2 Japanio
7 La voĉo 35 Japanio
8 Kuspe 3 Hispanio
9 Kolombio (andaj ondoj)


10 Karintio (E-o letero) 2

11 Koko 1

12 Komputila rondo


13 Koreujo


14 Kongresa kultura kajero
(patrolo)
K-J-Z 1 Komedio (la vendreda benko)


2 Kancer-kliniko 2

3 Kristana esperanto revuo 4

4 Kajeroj


5 Internacia ĵurnalisto 1

6 Jornal da LBV 4 Brazilo
7 Juna vivo (la) 1

8 Johannes welt 1

9 Jugoslavia stelo 1

10 Zagrebo


11 Zelo (Zagrebo)


12 IKEL (Internacia komitato por Etnaj Liberecoj) 35

13 Juneco kataluna 1

14 Junularo 3