Unione Esperantista Cattolica Italiana (UECI)

Aliĝiloj

De ĉi tie oni povas elŝuti la aliĝilojn al niaj kunvenoj:

32a UECI-Kongresso
De mardo la 4 ĝis vendredo la 7 Septembro 2018   Milano

Aliĝ-formularo (per "ret-poŝto")
(fine de la redaktado ĝi estos rekte sendata el la retejo al UECI)

Anstataŭe oni povas uzi ĉi tion:
Aliĝ-formularo (en formato "pdf" plenigenda)
(elŝutu kaj poste plenigu la elŝutitan formularon kaj sendu ĝin al UECI)


Bibliaj Tagoj 2019
da merkredo la 27a de februaro ĝis dimanĉo la 3a de Marto 2019
Majenco (Germanio)

Programo kaj aliĝilo (formato pdf)

Nur aliĝilo (formato "pdf" redaktebla)
(elŝutu kaj poste plenigu la elŝutitan formularon kaj sendu ĝin al Rudolf Fisher)